ตั้งแต่วันที่15 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป ระบบ e-office เดิมยกเลิกการใช้งาน
 
โดยจะใช้ ระบบ OBEC e-office แทน
คลิกที่นี่